top of page
Абстрактные фигуры

საერთაშორისო სემინარი

მარგერიტა სპანუოლო ლობბთან
და პიეტრო კავალერთან ერთად


ჯგუფური ფსიქოთერაპია
"აწმყო მომავლისთვის"

3912.jpg
Pietro-Andrea-Cavaleri.jpg
2.png

2024 წლის 14-17  
ოქტომბერი
სირაკუზა, იტალია

1.png
Снимок экрана 2021-05-22 в 13.05.25.png
Акварели Wash Прозрачный

პროგრამის ფარგლებში გიწვევთ სემინარზე
"აწმყო მომავლისთვის"

ძირითადი იდეები, რომლებსაც მარგჰერიტა სპანუოლო ლობბი წარადგენს ამ სემინარზე, აღწერილია მის წიგნში

„აწმყო მომავლისთვის ფსიქოთერაპიაში. გეშტალტთერაპია პოსტმოდერნულ საზოგადოებაში“. (2013)

Сеанс группы поддержки

ჯგუფური ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი ძირითადი აქსიომა არის ის, რომ მისი თითოეული წევრისთვის ჯგუფი ხდება სოციალური მიკროსამყარო.

თითოეული მათგანი ადრე თუ გვიან იწყებს ურთიერთობას ჯგუფის სხვა წევრებთან ისევე, როგორც ჯგუფის გარეთ მყოფ სოციუმთან.

ამ გზით ყველა თავისთვის ქმნის დამახასიათებელ სოციალურ ნიშას“.
 

ირვინ იალომი

ჩვენ ყველანი ვცდილობთ კონტაქტს, გვჭირდება კომუნიკაცია და მხარდაჭერა, ზოგს უფრო მეტად, ზოგს ნაკლებად.

 

ადრეული ბავშვობიდან ყველა ადამიანი გარშემორტყმულია სხვა ადამიანებით.

მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში ჩვენ დაკავებულები ვართ სხვებთან ურთიერთობით.

ვიცნობთ ერთმანეთს, ვავითარებთ ურთიერთობებს, ვამყარებთ მჭიდრო ურთიერთობებს, ვაცნობთ ჩვენს გრძნობებსა და საჭიროებებს სხვა ადამიანებს, ვჩხუბობთ, ვეჯიბრებით, ვიპყრობთ, ვწყვეტთ ურთიერთობებს...

 

ფსიქოთერაპიული ჯგუფი არის შესაძლებლობა, გაიცნო საკუთარი თავი სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის პრიზმაში.

ეს არის უსაფრთხო შესაძლებლობა ისწავლოთ კომუნიკაცია და გაიგოთ თქვენი კომუნიკაციის სირთულეები, დაინახოთ საკუთარი თავის ასახვა სხვა ადამიანებში, გაიგოთ, თუ როგორ ახდენთ გავლენას სხვებზე და როგორ მოქმედებენ სხვები თქვენზე, რათა გამოიკვლიოთ, თუ როგორ გრძნობთ თავს კავშირში სხვადასხვა ადამიანებთან, ისეთ სხვებთან, თქვენგან განსხვავებულებთან და ისეთებთან, რომლებიც რაღაცით გვგვანან.

 

ჯგუფი არის სამყაროს პატარა მოდელი, რომელშიც ადრე თუ გვიან თითოეული ჩვენგანი იწყებს ჩვენთვის დამახასიათებელი ქცევის პატერნების გამოვლენას.

განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ცხოვრებაში ყოველთვის არ არის შესაძლებლობა მიიღოთ უკუკავშირი და იფიქროთ საკუთარი რეაქციების ბუნებაზე... ჯგუფში არის ასეთი შესაძლებლობა. 

გიწვევთ გაეცნოთ ჯგუფური ფასილიტაციის მიდგომას
მარგჰერიტა სპანუოლო ლობბთან და პიეტრო კავალერისთან ერთად!

ვისთვის არის ეს სემინარი?

გეშტალტთერაპევტებისთვის 

გეშტალტ ინსტიტუტის მეორე და მესამე საფეხურის პროგრამების კურსდამთავრებულებისთვის

რას გთავაზობთ სემინარი?

1

მარგჰერიტა და პიეტრო გაგვიზიარებენ თავიანთ მოსაზრებებს:

  • რა განსხვავებაა ინდივიდუალურ და ჯგუფურ თერაპიას შორის

  • რა არის ჯგუფის დინამიკა და ჯგუფის ფიგურა

  • რა სირთულეებს აწყდებიან ჯგუფის ლიდერები და როგორ უნდა იმუშაონ მათთან?

2

მონაწილეები ჩაატარებენ ექსპერიმენტებს  და დაეუფლებიან ჯგუფში მუშაობის ინსტრუმენტებს

3

გარდა ამისა, პროგრამა მოიცავს საჩვენებელ სამუშაოს და წრეში მუშაობას წამყვანების უკუკავშირით.

Акварели Wash Прозрачный

სემინარის წამყვანები

unnamed-3.jpg

მარგჰერიტა სპანუოლო ლობბი

 

ფსიქოთერაპევტი, მკვლევარი, საერთაშორისო ტრენერი, ფილოსოფიის დოქტორი

საერთაშორისო ტრენერი, ის უძღვება პროგრამებს გეშტალტთერაპიასა და ფსიქოპათოლოგიაში, ასევე სუპერვიზორთა სასწავლო პროგრამებს მთელ მსოფლიოში.

იგი გახლავთ იტალიის გეშტალტ ინსტიტუტის (Instituto di Gestalt HCC Italy)  დირექტორი  (სირაკუზა, პალერმო, მილანი).

 

თავის კლინიკურ მუშაობაში, გეშტალტთერაპიის პრინციპებზე და ჰერმენევტიკურ მეთოდზე დაყრდნობით, მან შეიმუშავა სფეროზე ორიენტირებული, ფენომენოლოგიური და ესთეტიკური მიდგომა.

 

მისი წიგნი „აწმყო მომავლისთვის ფსიქოთერაპიაში. გეშტალტთერაპია პოსტმოდერნულ საზოგადოებაში“" - The Now-for-Next ფსიქოთერაპიაში ითარგმნა 8 ენაზე.

 

მან მიიღო ჯილდო AAGT-გან, ტორონტო, კანადა, 2018 წლის აგვისტო.

მარგჰერიტა არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი თანამედროვე გეშტალტთერაპევტი, ისადორე ფრომის სტუდენტი, ლორა პერლსის, ასევე ირვინისა და მირიამ პოლსტერის იდეების მიმდევარი. 

მარგჰერიტა ანვითარებს ესთეტიკისა და სილამაზის იდეებს გეშტალთერაპიაში, ასწავლის ადამიანისა და თერაპიული პროცესის ჰოლისტურ, ჰარმონიულ აღქმას და გულუხვად აზიარებს თავის გაბედულ, დამხმარე და პრაქტიკულ შეხედულებებსა და გამოცდილებას.

იგი ასევე არის 250 პუბლიკაციისა და 13 წიგნის ავტორი და რედაქტორი.
მისი ნამუშევრები "ესთეტიკური რელაციური ცოდნა" ("Aesthetic Relational Knowledge"),  "დომენების პოლიფონიური განვითარება" ("Polyphonic Development of Domains") და "ცეკვის ნაბიჯები თერაპევტსა და კლიენტს შორის" ("Dance Steps between therapist and client") ის კონცეფციებია, რომლებსაც იგი სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით იკვლევს და ქმნის. 

Pietro-Andrea-Cavaleri.jpg

პიეტრო ანდრეა კავალერი

 

ფსიქოლოგი და ფილოსოფოსი, გეშტალტ ფსიქოთერაპევტი. 

1985 წლიდან იგი იტალიის გეშტალტის ინსტიტუტი HCC-ის (Gestalt Institute HCC)  საერთაშორისო ტრენერია.

ის იყო პალერმოს უნივერსიტეტის LUMSA-სა და განათლების მეცნიერებათა პაპის ფაკულტეტის  „Auxilium“-ის პროფესორი. 


 პიეტრო იყო წამყვანი კლინიკური ფსიქოლოგი იტალიის ჯანდაცვის ეროვნულ სამსახურში და სოციალური პოლიტიკის მრჩეველი კალტანისეტაში. 


ის არის ჟურნალ "Quaderni di Gestalt"-ის სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

 

მისი კვლევა ფოკუსირებულია კლინიკური მუშაობის ეპისტემოლოგიურ და ანთროპოლოგიურ ასპექტებზე.

 

ის იყო ჟურნალის "გეშტალტთერაპია და ნეირომეცნიერების" ("Psicoterapia della Gestalt e Neuroscienze") (Franco Angeli, 2013) რედაქტორი და "საჩუქარი კრიზისის დროს", ("Il dono nel tempo della crisi") (Raffaello Cortina, 2015) თანაავტორი .

ის ასევე წერდა იტალიურ ჟურნალ "Quaderni di Gestalt"-ისთვის.

 
 

მონაწილეობის პირობები

თარიღები:

2024 წლის 14-17 აპრილი

მდებარეობა:

სირაკუზა, იტალია

სემინარის დრო:

ყოველდღე, 9:00 საათიდან 17:00 საათამდე

სწავლების ენა:

იტალიური და რუსული (თანმიმდევრული თარგმანი)

მონაწილეობის ღირებულება:

800 ევრო; 
რეგისტრაცია 60% წინასწარი გადახდისთანავე

მონაწილეების რაოდენობა:

სულ 18/20 მონაწილე, აკვარიუმის გარეშე

ცალკე გადასახდელი:

ფრენა, განთავსება, კვება ადგილზე

bottom of page