top of page
4.png

ევროპის გეშტალტთერაპევტთა ასოციაციის (EAGT-ს) ტრენინგ-სტანდარტების შესაბამისი 5 წლიანი სასწავლო პროგრამა გეშტალტთერაპიაში

გეშტალტთერაპიის და გეშტალტ ფსიქო-კონსულტირების 2024 წლის მიღება გრძელდება 


21-25 თებერვალი, 2024 წ.

სწავლების ენა - ქართული და ინგლისური 

Исследовательская группа
2.png
1.png

ვისთვის არის ეს პროგრამა?

4.png

მათთვის, ვინც გეგმავს შეცვალოს პროფესია და გახდეს ფსიქოთერაპევტი

ტრენინგის მსვლელობისას თქვენ ასევე შეძლებთ კერძო პრაქტიკის დაწყებას და თანხის გამომუშავებას 

9.png

პრაქტიკოსი ფსიქოლოგებისთვისმათ, ვისაც სურს გააფართოვოს პრაქტიკა და უნარები

მიიღეთ ახალი პროფესიონალური უნარები თქვენი მუშაობის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად

6.png

ყველასთვის, ვისაც სურს საკუთარი თავის გაგება, პირადი საკითხების მოგვარება და სხვებთან ურთიერთობის გაუმჯობესება

თქვენ ისწავლით ადამიანების და საკუთარი თავის გაგებას, შემოქმედებითი ურთიერთობების დამყარებას და ბედნიერ და ჰარმონიულ ცხოვრებას.

7.png

პროგრამის შესახებ

ინსტიტუტმა სასწავლო პროგრამა შეიმუშავა
ევროპის გეშტალტ თერაპიის ასოციაციასთან (EAGT) თანამშრომლობით და იგი შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს

სწავლება მიმდინარეობს ქართულ-ინგლისურ და ქართულ ენაზე, ევროპის გეშტალტთერაპიის ასოციაციის (EAGT-ს) ტრენინგ-სტანდარტების შესაბამისი პროგრამის მიხედვით;
 

სწავლების ფორმა - პროცესზე ორიენტირებული ოფლაინ და ონლაინ სწავლება

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გეშტალტ თეორიასა და პრაქტიკას ეტაპობრივად, თანმიმდევრულად და დინამიურად ეუფლებიან.

სასწავლო პროგრამა მკაცრად ითვალისწინებს გეშტალტთერაპევტთა მომზადების ევროპულ სტანდარტებს და სწავლება მკაცრად პროგრამის მიხედვით მიმდინარეობს და 5 წლის განმავლობაში გრძელდება

ამ პერიოდში გეშტალტთერაპიული მეთოდის შესწავლა ევროპის მიერ მოწოდებული ფსიქოთერაპიის სასწავლო სტანდარტების შესაბამისად ხორციელდება.

ასეთი სისტემატიზებული სწავლების შედეგად სტუდენტს სწავლების 3 წლის შემდეგ ეძლევა რეკომენდაცია ინსტიტუტის ფსიქოთერაპიული და ფსიქოთერაპიულ კლინიკაში,, არსებულ ფსიქოთერაპიულ კლინიკებსა და ცენტრებში, შესაბამისი სუპერვიზიით, დაიწყოს კერძო პრაქტიკა.

ინსტიტუტის გეშტალტთერაპიის სასწავლო პროგრამას უკვე ჰქონდა სამი გამოშვება, 2017, 2018 და 2020 წელს

ინსტიტუტის 25-მა კურსადმთავრებულმა საქართველოდან და ორმა სომხეთიდან უკვე მიიღეს ევროპული აღიარება გეშტალტთერაპიაში (გახდნენ ევროპის გეშტალტთერაპევტთა ასოციაციის აკრედიტაციის მქონე წევრები) და ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის წევრობა.

სხვა დანარჩენი კურსდამთავრებულები უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან აკრედიტაციის პროცესში იმყოფებიან

საგანმანათლებლო დოკუმენტი

სწავლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული იღებს დიპლომის შემდგომი პროფესიული ევროპული განათლების საერთაშორისო აღიარებულ დიპლომს გეშტალტთერაპიაში რაც საშუალებას აძლევს მიიღოს EAGTს აკრედიტაცია, სურვილის შემთხვევაში EPA-ს და სხვა საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციების აკრედიტაცია.

ეს პროგრამა საუკეთესო შესაძლებლობაა ახალი პროფესიის შესაძენად, თქვენი ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, აწმყოში ტკბობის და უკეთესი მომავლის შესაქმნელად.

მიიღეთ ხარიხსიანი განათლება და საერთაშორისო აღიარების აკრედიტებული დიპლომი, EAGT - ში და სხვა საერთაშორისო პროფესიულ ორგანიზაციებში გაწევრიანების პერსპექტივით.

შეიქმენით ევროპაში და მთელ მსოფლიოში დასაქმების პერსპექტივა და საიმედო მომავალი.
 

შეუერთდით ფსიქოთერაპევტთა მსოფლიო თანასაზოგადოებას!

Шероховатый бумаги

პროგრამის სტრუქტურა

ინსტიტუტის ორგანიზებით ხდება

 • ჯგუფური სუპერვიზიის 130 საათი;
   

 • ჯგუფური ფსიქოთერაპიის 296 საათი; 
   

 • ·გეშტალტთერაპიის სწავლება-თეორია/მეთოდოლოგიის 680 საათი;

 •  ფსიქოდიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდების შესწავლის 60 საათი;
   

 • პიროვნების თეორიისა და განვითარების ფსიქოლოგიის 46 საათი;
   

 • კლინიკური ფსიქოლოგიის და ფსიქოსომატიკის შესწავლის 32 საათი;
   

 • 22 საათიანი ტრენინგი სოციალურ ფსიქოლოგიაში;
   

 • 32 საათი ფსიქიატრიასა და პათოფსიქოლოგიაში და ფსიქოპათოლოგიაში;
   

 • ზოგადი ფსიქოლოგიის 22 საათი;
   

 • 24 საათი განწყობის ფსიქოლოგიაში 

 • ·აუცილებელ აკადემიურ დისციპლინებში სალექციო 300 საათი;

სტუდენტები, ინსტიტუტის დახმარებით, დამოუკიდებლად ახდენენ
ორგანიზებას

 • 400 საათი - პირადი პრაქტიკა;
   

 • ინდივიდუალური ფსიქოთერაპიის 60 საათი.
   

 • 32 საათი - ინდივიდუალური სუპერვიზორობა.
   

 • 50 დამატებითი საათი (სასწავლო გეგმის გარეთ) -  ტრენინგებზე, სემინარებსა და კონფერენციებზე დასწრება 
   

 • ინტერვიზიის ჯგუფში 288 საათი მუშაობა

სტუდენტები

ასევე

 • მონაწილეობას იღებენ ევროპისა და ამერიკის გეშტალტთერაპიის ინსტიტუტების საგანმანათლებლო თერაპიულ პროგრამებში;
   

 • აწარმოებენ გეშტალთერაპიულ სამეცნიერო კვლევებს კლინიკური პრაქტიკის პროცესში;
   

 • მონაწილეობენ საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში;
   

 • იღებენ ფასდაკლებებს საერთაშორისო ტრენინგებზე, სემინარებსა და კონფერენციებზე;
   

 • მონაწილეობას იღებენ ინსტიტუტის ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ დაგეგმილ  ღონისძიებებში; 
   

 • მუშაობენ ინტერვიზიის ჯგუფებში;
   

 • ატარებენ ღია ლექციებს ფართო აუდიტორიისთვის

 • სარგებლობენ ჩვენი მდიდარი ბიბლიოთეკით (მათ შორის ელექტრონული);

 • ​მუშაობენ სამეულებში;

 • ​​სარგებლობენ ხელშეწყობით დასაქმების სფეროში;.

სტუდენტები ასევე სწავლობენ შემდეგ 6-6 კრედიტიან საგნებს:

                                                    პიროვნების თეორიები - სულ: 134 საათი
საკონტაქტო საათები: 42
• ლექციები: 28
• სემინარები: 14
დამოუკიდებელი ნამუშევარი: 92

 

                                  კლინიკურ ფსიქოლოგია და ფსიქოსომატიკა - სულ: 134 საათი
საკონტაქტო საათები: 42
• ლექციები: 28
• სემინარები: 14
დამოუკიდებელი ნამუშევარი: 92

 

                                 ზოგადი ფსიქოლოგია და ფსიქოლოგიის საფუძვლები - სულ: 134 საათი
საკონტაქტო საათები: 42
• ლექციები: 28
• სემინარები: 14
დამოუკიდებელი ნამუშევარი: 92

 

                                      სოციალურ ფსიქოლოგია - სულ: 134 საათი
საკონტაქტო საათები: 42
• ლექციები: 28
• სემინარები: 14
დამოუკიდებელი ნამუშევარი: 92

 

                                       ფსიქიატრია და პათოფსიქოლოგია - სულ: 134 საათი
საკონტაქტო საათები: 42
• ლექციები: 28
• სემინარები: 14
დამოუკიდებელი ნამუშევარი: 92;

 

                                              განვითარების ფსიქოლოგია - სულ: 134 საათი
საკონტაქტო საათები: 42
• ლექციები: 28
• სემინარები: 14
დამოუკიდებელი ნამუშევარი: 92

 

                                                       ნეოროფიზიოლოგია - სულ: 134 საათი
საკონტაქტო საათები: 42
• ლექციები: 28
• სემინარები: 14
დამოუკიდებელი ნამუშევარი: 92

 

                                                 ნეიროფსიქოლოგია- სულ: 134 საათი
საკონტაქტო საათები: 42
• ლექციები: 28
• სემინარები: 14
დამოუკიდებელი ნამუშევარი: 92

 

                                                განწყობის ფსიქოლოგია - სულ: 134 საათი
საკონტაქტო საათები: 42
• ლექციები: 28
• სემინარები: 14
დამოუკიდებელი ნამუშევარი: 92;

 

                       ფსიქოდიაგნოსტირების თანამედროვე მეთოდები, DSM 5 - სულ: 134 საათი
საკონტაქტო საათები: 42
• ლექციები: 28
• სემინარები: 14
დამოუკიდებელი ნამუშევარი: 92

2024 წლის სწავლის განრიგი 

ფსიქოთერაპიული მოდული 1

2024 წლის 21, 22, 23, 24, 25 თებერვალი;

ფსიქოთერაპიული მოდული 2

2024 წლის 24, 25, 26, 27, 28 აპრილი;

ფსიქოთერაპიული მოდული 3

2024 წლის 26, 27, 28, 29, 30 ივნისი;;

ფსიქოთერაპიული მოდული 4

2024 წლის 4, 5, 6, 7, 8 სექტემბერი;

ფსიქოთერაპიული მოდული 5

2024 წლის 20,21,22,23,24 ნოემბერი;

ტრენინგის განრიგი წლის მიხედვით

I კურსი: 

 

200 საათი - ჯგუფური ფსიქოთერაპია (წელიწადში 5, 40 საათიანი, 5 დღიანი გეშტალტთერაპიული ჯგუფი)

 

სალექციო კურსი:

 

ფსიქოლოგიის საფუძვლები/ზოგადი ფსიქოლოგიაში

ნეიროფიზიოლოგია;
განწყობის ფსიქოლოგია;
განვითარების ფსიქოლოგია;
პიროვნების თეორიები;

II-III კურსები: 

 

530 საათი - გეშტალტთერაპიის თეორია და მეთოდოლოგია. 

2/4 თვეში ერთი 5 დღიანი ტრენინგი (40/45 სთ) შაბათ-კვირის გამოყენებით;

44 საათი ინტერვიზია;

144 საათი სამეულებში მუშაობა

 

სალექციო კურსები:

კლინიკური ფსიქოლოგია და ფსიქოსომატიკა - 32 საათი;

სოციალური ფსიქოლოგია - 22 სთ.

ფსიქიატრია და პათოფსიქოლოგია, ფსიქოპათოლოგია - 32 საათი;

ფსიქოდიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდები - 60 საათი;

სამეულებში მუშაობა 

ნეოროფსიქოლოგია 
 

IV კურსი:

 

145 საათი თეორია და მეთოდოლოგია. 

200 საათი - ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა. 

მუშაობა ინდივიდუალური (15 საათი) და ჯგუფური (64 საათი) სუპერვიზია; 

72 საათი ინტერვიზია;
144 საათი სამეულებში მუშაობა

V კურსი:

 

200 საათი ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა;

64 საათის ჯგუფი  სუპერვიზია;

ინტერვიზია 72 საათი

16 საათი ინდივიდუალური სუპერვიზია;

15 საათი ინდივიდუალური სუპერვიზია;

144 საათი სამეულებში მუშაობა;

სადიპლომო ნაშრომის მომზადება მეთოდოლოგიის ერთ-ერთი ტრენერის ხელმძღვანელობით.

დისერტაციის დაცვა ონლაინ.

სადიპლომო ნაშრომის ლექციის ან ვორქშოპის სახით წარდგენა საერთაშორისო კონფერენციაზე ჩვენი ინსტიტუტის მიერ.


 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 5 წელი

3 წლის შემდეგ პროგრამის მონაწილეს ენიჭება სტუდენტი გეშტალტ პრაქტიკოსის სტატუსი. აღნიშნული სტატუსი გეშტალტ პრაქტიკოსს აძლევს საშუალებას დაიწყოს მუშაობა, ანუ განახორციელოს ფსიქო-კონსულტირება, ფსიქოთერაპია თავის კერძო სუპერვიზორის ხელმძღვანელობით ფსიქოთერაპიულ კლინიკებში, ცენტრებში და ინსტიტუტის მიერ რეკომენდირებულ ორგანიზაციებში

როგორც წესი (EAGT-ის სასწავლო სტანდარტით) ტრენინგი მოიცავს მინიმუმ 600 საათს.
ჩვენ გვაქვს 675 ფაქტობრივი კონტაქტის საათი მინიმუმ 4 განსხვავებული ტრენერით

(ეს შეიძლება იყოს ლექციები, მასტერკლასები, სემინარები, კითხვის სესიები და ა.შ.).

სასწავლო გეგმის თემები

თემა 1:

გეშტალტთერაპიის ისტორია და ფესვები:

 

ფილოსოფია;

ანთროპოლოგია;

ფსიქოანალიზი;

ეგზისტენციალიზმი;

ფენომენოლოგია;

გეშტალტის თეორია;

აღმოსავლური ფილოსოფია, გეშტალტთერაპიის ებრაული ფესვები

ცნობიერება 

ადამიანის უფლებები და სოციალური პასუხისმგებლობა

რადიკალური სოციალური ფილოსოფია.

თემა 2:

გეშტალტ თერაპიის თეორია:

 

ორგანიზმი/გარემო ველი;

ფიგურა / ფონის გარჩევა;

შემოქმედებითი ადაპტაცია;

პარადოქსული ცვლილების თეორია;

ავთენტურობა;

კონტაქტის წყვეტის გამოცდილება;

სელფის თეორია ;

გაცნობიერება / ცნობიერება;

პოლარობები; წინააღმდეგობები/კონტაქტის დარღვევები;

თერაპიული პროცესი

თემა 3:

ადამიანის ორგანიზმი და გარემო:

 

პიროვნების თეორია;

ჯანმრთელობა და ავადმყოფობა;

ბავშვის განვითარება და თანამედროვე ბავშვთა კვლევები;

პიროვნება საზოგადოებაში, სქესი და სექსუალობა

გლობალური ცვლილებების გავლენა პიროვნებაზე

თემა 4:

გეშტალტ თერაპიის მეთოდები:

 

ექსპერიმენტი;
გაძლიერება;

სიზმრებთან მუშაობა;

სკამის ტექნიკა;

ხელოვნება;

სუნთქვა;

ამოქმედება და ა.შ.

თემა 5:

დიაგნოსტიკა:

 

დიფერენციალური დიაგნოზი;

DSM და ICD;

ფსიქოდინამიკური დიაგნოსტიკა;

გეშტალტ დიაგნოსტიკა: ფენომენოლოგიური დიაგნოსტიკა, შედარებითი მიდგომები, სხვადასხვა დიაგნოსტიკის ინტეგრაცია.

თემა 6:

სხვადასხვა კლინიკური თემები:

 

ფსიქოპათოლოგიის გეშტალტის პერსპექტივა;

ნევროზი, ფსიქოზი

პიროვნული აშლილობები (სასაზღვრო, ნარცისული, დამოკიდებული, ჰისტრიონული და ა.შ.),

შფოთვა

გუნება-განწყობის / კვების / ფსიქოსომატური დარღვევები, დამოკიდებულებები და ა.შ.

თემა 7:

მიმართვიანობის სფეროები და სტრატეგიები:

ინდივიდუალური;

წყვილი;

ოჯახი;

ჯგუფი;

ორგანიზაციები;

თერაპიული საზოგადოება;

თემა 8:

გეშტალტთერაპევტი თერაპიულ კავშირში:

 

გეშტალტ ტრანსფერის პერსპექტივა

კონტრტრანსფერი;

დიალოგი,

კონტაქტი,

მე-შენ ურთიერთობა

კონტაქტის ერთობლივი შექმნა,

ინტერსუბიექტურობა.

თემა 9:

ადამიანის უფლებები და სოციალური პასუხისმგებლობა:

 

ზოგადად თერაპიის სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური და გარემოსდაცვითი ასპექტები და მათი გავლენა გეშტალტ თერაპევტზე.

თერაპევტის პასუხისმგებლობა ინდივიდუალური კლიენტების და საზოგადოების/გარემოს მიმართ, რომელშიც ის პრაქტიკას ატარებს.

თემა 10:

ეთიკის პრინციპები და მათი გამოყენება

 

EAGT ეთიკის კოდექსი;

ეთიკის კომიტეტი;

საჩივრის პროცედურა;

ეთიკის ჩართულობა პირად და პროფესიულ სფეროებში.

თემა 11:

კვლევა გეშტალტში

კვლევის მეთოდები გეშტალტ პრაქტიკაში;
რაოდენობრივი/ხარისხობრივი მეთოდები;
შედარებითი მეთოდები;
თვითმოხსენების მეთოდები;
კვლევის დონეები.

7.png

ტრენერები

2015_09_3.jpg

მარიან კრასტა

(ჩეხეთი)

friedhelm-matthies.jpg

ფრიდფელმ მატტჰიასი

(გერმანია)

psychoterapeut-cagan.jpg

როლანდ ცაგანი

(სლოვაკეთი)

95029178_185705222471378_297748231985561

ირინა ზახარიანი

(გერმანია)

478795_346471012127596_863577098_o.jpg

კამილა ბიალი

(პოლონეთი)

5cbafd9fee2b5.jpg

თინა ფანცულაია

(საქართველო)

SHxC28CR.jpeg

ჯონ გალისპი

(ინგლისი)

Unknown-2.jpg

მონიკა ბრონზინი

(იტალია)

IMG_9240_edited.webp

ოლენა ზოზულია

(უკრაინა)

16251091_1450720521606839_1773278793_o1-

გეორგი სმოლინი

(უკრაინა)

30850173_10213533533305744_178957205_o-2

ნატალია შუბერტი

(უკრაინა)

სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი - სოფია ვერულაშვილი


სოფია ვერულაშვილი - ფსიქოლოგი, ქოუჩი, ევროპაში აკრედიტირებული ფსიქოთერაპევტი და სუპერვიზორი, (EAGT-ში),ქალბატონი სოფია ვერულაშვილი გახლავთ, ფსიქოლოგებისა და ფსიქოთერაპიის ასოციაციის პრეზიდენტი, კავკასიის გეშტალტ-თერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი, საქართველის გეშტალტთერაპევტთა ასოციაციის დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტო. სოფია ვერულაშვილი არის ერთადერთი ოჯახური ფსიქოთერაპევტი საქართველოში, ის უძღვება ჯგუფებს ოჯახურ ფსიქოთერაპიაში წამყვან მსოფლიო სპეციალისტებთან ერთად, როგორებიც არიან სტივენ იანგი, რასელ ჰაბერი, ლარს ბროკი. მას აქვს 23 წლიანი უწყვეტი პრაქტიკა ფსიქოლოგის, ფსიქოთერაპევტის, სუპერვიზორისა და ქოუჩის, ტრენერისა და ლექტორის. სოფია ვერულაშვილი - გეშტალთთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის საერთაშორიდო სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელია. მუშაობს ინდივიდუალურად, წყვილებში, ოჯახურ და ჯგუფურ ფსიქოთერაპიაში. 2000 წლიდან სოფია კითხულობს ლექციების კურსს საქართველოს სხვადასხვა უნივერისტეტებში. ამ მომენტისათვის ის არის ხელმძღვანელი სალექციო კურსისა, კომპლემენტარულ ფსიქოთერაპიასა და კლინიკურ ფსიქოლოგიაში, კითხულობს წყვილების ფსიქოთერაპიის ლექციების მაგისტრატრის სტუდენტებისათვის ფსიქოდიაგნოსტირებისა და კონსულტირების პროგრამაზე, წმიდა ანდრია პირველწოდებულის ქართულ უნივერსიტეტში. სოფია ორგანიზაციას უკეტებს და უძღვება თერაპიულ და სასწავლო ჯგუფებს, სემინარებს ოჯახურ თერაპიასა და გეშტალტთერაპიაში, საქართველოში, თურქეთში, ლატვიაში, მოლდოვაში, იტალიაში, აზერბაიჯანში, სომხეთსა და უკრაინაში.

 

სასწავლო პროგრამის ტრენერები::

 

 • სოფია ვერულაშვილი(საქართველო)

 • რიდფელმ მატტჰიასი(გერმანია)

 • მარიან კრასტა(ჩეხეთი)

 • ნინა კოლანვიჩი(ხორვატია)

 • კამილა ბიალი (პოლონეთი)

 • ჯონ გალისპი (ინგლისი)

 • როლანდ ცაგანი (სლოვაკეთი)

 • ნანა ბურდული (საქართველო)

 • თიკა ფანცულაია (საქართველო)

 • მხიკო დალაქიშვილი (საქართველო)

 • მონიკა ბრონზინი (იტალია)

 • იოლანტა მიერჟვა (პოლონრთი)

 

მოწვეული პროფესორები:

 

 • მარიამ ალანია (საქართველო)

 • თინა ნორაკიძე (საქართველო)

 • მალხაზ მაყაშვილი (საქართველო)

 • ზაზა ვარდიაშვილი (საქართველო)

 • ლია ჩხიკვიშვილი (საქართველო)

 • მაია კალანდარიშვილი (საქართველო)

 

ჯგუფური ფსიქოთერაპევტები:

 

 • მაია ბაიაძე (საქართველო)

 • ეკა პავერმანი (საქართველო)

Шероховатый бумаги

მოთხოვნები აპლიკანტებისთვის:

 

ქართული სექტორი

ტრენინგზე განაცხადის შეტანა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელსაც აქვს მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი მედიცინაში, ფსიქოლოგიაში და სოციალურ მუშაობაში ან ამ სპეციალობების მაგისტრის სტუდენტი კავკასიის რეგიონიდან და სხვა ქვეყნებიდან. 

 

უპირატესობა ენიჭებათ კანდიდატებს, რომლებსაც აქვთ ბაკალავრის, მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი ფსიქოლოგიაში, სოციალურ მუშაობაში, ფსიქიატრიაში ან ფილოსოფიაში.

 

ამ პროგრამაზე სწავლის მსურველებმა უნდა მოამზადონ შემდეგი დოკუმენტები:

 

• რეზიუმე ინგლისურ და რუსულ ან/და ქართულ ენებზე;

• უმაღლესი აკადემიური განათლების დიპლომის/ან დიპლომის ასლი ცოდნის შესაბამის დარგში;

• 2 ფოტო ¾; 

• ერთი საკუთარი თავისუფალი ფოტო;

• შევსებული განაცხადი (აპლიკაციის ფორმა) ინგლისურ, ქართულ და/ან რუსულ ენებზე;

 

ზემოაღნიშნული დოკუმენტები უნდა გაიგზავნოს ამ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: cigtfp@gmail.com 

 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე EAGT და CIGTFP-ის პროფესიონალი ტრენერები შეარჩევენ კანდიდატებს, რომლებიც მოწვეულნი იქნებიან გასაუბრებაზე და გააფორმებენ ხელშეკრულებას CIGTFP-თან.

ტრენინგის შესახებ

ტრენინგის პერიოდი:

2024-2029 წწ. 

 

ტრენინგის ფორმატი:

პირდაპირი, თბილისი

სწავლების ენა:

ქართულ-ინგლისურ ან ქართულ ენაზე

ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობა:

არაუმეტეს 25 ადამიანი

4.png

სწავლის ღირებულება

ხუთწლიანი კურსის მთლიანი ღირებულება:

 

10000 ევრო

(ან ექვივალენტი კომერციული კურსით)

ეთიკის პრინციპები და მისი გამოყენება

 

EAGT ეთიკის კოდექსი

ეთიკის კომიტეტი

გასაჩივრების პროცედურა

ეთიკის მნიშვნელობა პირად და პროფესიულ სფეროებში.

Შენიშვნა!

 

ხელშეკრულების გაფორმებამდე აუცილებელია წინასწარ გადაიხადოთ კურსის ბოლო წლის სწავლის საფასური 2000 ევროს ოდენობით და პირველი კვარტალის საფასური 500 ევროს ოდენობით. 

 

სამომავლოდ ხელშეკრულების შესაბამისად სწავლის საფასურის გადახდა ხდება 3 თვეში ერთხელ 500-500 ევროს ოდენობით. 

 

წინასწარი შენატანის გაკეთება სავალდებულოა, აუცილებელია რადგან, ჯგუფი დახურულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სწავლება პროცესის საშუალებით ხორციელდება, რომელიც 5 წლის განმავლობაში ერთი და იმავე ჯგუფის წევრების მონაწილეობით ხდება.

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე სტუდენტი სწავლას რაიმე მიზეზით შეაჩერებს, ჯგუფში სტუდენტის სხვა წევრით ჩანაცვლება არ მოხდება.

ჩვენი კონტაქტები

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით

71288721_2524475190951324_51927016952173

ბარბარე ჭკუასელი

ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი

Მობილური ტელეფონი:

+995 599 041 930

48365772_10218723280572901_5034694693120

სოფია ვერულაშვილი

 ინსტიტუტის გენერალური დირექტორი

Მობილური ტელეფონი:

+995 599 257 972

ან გამოაგზავნეთ განაცხადი 

და ჩვენ დაგიკავშირდებით

 • facebook
 • YouTube
bottom of page